Autorské originály jsou takové panenky, na jejichž výrobě se podílí pouze autor. To znamená, že výtvarník nejprve namaluje svou představu podle fantasie anebo skutečné bytosti. Potom vytváří, modeluje jednotlivé části těla - hlavičku, ruce a nohy, někdy i hrudník z plastelíny, když je tato část hotova přichází na řadu výroba provizorní sádrové formy, ze které se odlije matrice a teprve podle této se tvoří pracovní sádrová forma, která slouží k vlastní výrobě porcelánových částí. Tato forma má životnost 20 až 30 použití. Zdá se to být málo po tolika předchozí námaze, ale v případě výroby autorských panenek je to dostačující, jelikož každý kus je originál. Autorka z formy vyrábí originály v limitovaných sériích v maximálním počtu 30 kusů. Každý takovýto originál je označen pořadovým číslem, rokem výroby a logem autorky.

Portrét podle skutečného dítěte - panenka Maruška.

Adélka - autorsky original, fantasie, malá slovanka.

[Uvod] [Autorske repliky] [Soutez] [Kontakt]